Mavi Bilye Yayınları

Mavi Bilye Yayınları, günlük yaşamdan örneklerle somutlaştırılarak hazırlanmış uygulamalı ders kitapları ve etkinlik kitapları başta olmak
üzere değer katacak yayınları her yaştan çocuklara ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Birey, toplum, gelecek’ ekseninde misyonunu çizen Mavi Bilye Yayınları, Çocuklara birey olmak ve sosyal davranış becerileri geliştirmek konularında farklı yaklaşımlar geliştirerek, doğru ve etkin bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazanmalarını önceliğinde tutmaktadır.

Çocuklar İçin
Aileler İçin
Herkes İçin